Aktuality

Aktuality

V příloze jsou návrhy erbu a vlajky obce Nová Ves u Bakova. Dále je v příloze vyjádření heraldika k jednotlivým návrhům. K návrhu erbu a vlajky se občané můžou vyjádřit buď písemně (do schránky na OÚ) nebo osobně na OÚ do 16.6.2016. (vyvěšeno a zveřejněno 20.5.2018)

NOVÁ VES U BAKOVA návrh znaku a vlajky TEXT,

NOVÁ VES U BAKOVA znak a vlajka VARIANTY 1-6

Manipulační prostor ( sběrný dvůr) bude otevřen každou sobotu od 17.00 – 18.00. V případě dotazů kontaktujte pí. J. Korelovou. (zvěřejněno 28.3.2018)