Zastupitelstvo

Zastupitelstvo obce

starosta: Mgr. Václav Čech
místostarosta: Tomáš Zahrádka
zastupitelé: Mgr. Václav Čech
Petra Hladká
Miloslav Lochman
Michal Rejzek
Ing. Miloš Studničný
Tomáš Zahrádka
Jaroslav Žďánský
členové kontrolního výboru:
Miloslav Lochman
Hana Gregorová
Jaroslav Žďánský
členové finančního výboru:
Irena Nohynková
Michal Rejzek
Ing. Miloš Studničný
členové kulturního výboru:
Věra Čechová
Táňa Drudíková
Petra Hladká

 

Poslední aktualizace: 9. ledna 2019